Monday, 7 January 2013

PENGGUNAAN ICT DALAM KEHIDUPAN HARIAN

PENDIDIKANHari ini, kebanyakan sekolah-sekolah dan institusi pendidikan tinggi mempunyai komputer di dalam bilik darjah untuk guru dan pelajar. Dalam bidang pendidikan, guru, pelajar, penyelidik dan pentadbir sekolah manfaat daripada penggunaan ICT.

1. Guru menggunakan komputer untuk penyelidikan untuk bahan pengajaran, menyertai forum dalam talian dan persidangan dalam talian serta untuk membantu pengajaran mereka.

2. Pelajar menggunakan komputer sebagai alat rujukan. Mereka menggunakan komputer untuk melayari internet untuk mencari maklumat.

3. Pentadbir sekolah menggunakan komputer untuk tujuan pentadbiran untuk memastikan bahawa keseluruhan operasi berjalan lancar.


PERBANKAN

Komputer adalah pusat saraf sistem perbankan di seluruh dunia. Ia berfungsi untuk mengawal keseluruhan sistem perbankan yang juga termasuk 'Perkhidmatan Perbankan Elektronik'. Perbankan elektronik menyediakan 24 jam perkhidmatan. Perkhidmatan termasuk:

Mesin Teler Automatik (ATM)

Cek

Pindahkan Dana Elektronik

Deposit Langsung

Bayar oleh sistem telefon

Komputer peribadi perbankan / perbankan internet

Dalam sektor perbankan, pelanggan, ahli perniagaan dan faedah pentadbir bank daripada penggunaan ICT.

1. Pelanggan boleh membuat apa-apa urus niaga di pusat-pusat perkhidmatan 24 jam atau melalui perkhidmatan online.These membenarkan mereka untuk melakukan transaksi pada bila-bila masa yang mereka mahu.

2. Perniagaan boleh menjimatkan masa mereka dengan menggunakan perkhidmatan dalam talian yang ditawarkan oleh bank-bank. Mereka boleh mengakses akaun syarikat untuk permohonan pinjaman, urus niaga perniagaan dan mengemaski


INDUSTRI

Komputer digunakan untuk memudahkan pengeluaran perancangan dan kawalan sistem, untuk menyokong pengurusan rantaian dan untuk membantu dalam reka bentuk produk dalam sektor perindustrian Dalam sektor perindustrian, pekerja, penyelidik dan pentadbir manfaat daripada penggunaan ICT.

1. Pekerja menggunakan mesin yang disambungkan kepada komputer untuk beroperasi. Dalam beberapa produksi, robot digunakan untuk mengambil alih pekerjaan yang berbahaya kepada pekerja.

2. Penyelidik menggunakan komputer untuk menganalisis dan mengumpul data penyelidikan untuk rujukan masa depan.

3. Pentadbir menggunakan komputer untuk menyelia keseluruhan operasi di dalam loji atau kilang untuk mengesan kesilapan tertentu atau kecacatan yang berlaku dalam proses.


E-COMMERCE

E-dagang membantu dalam meningkatkan ekonomi. Ia membuatkan aktiviti belian dan jualan lebih mudah, lebih cekap dan cepat. Untuk permohonan ini, komputer, internet dan perisian dikongsi diperlukan.

Dalam sektor e-dagang, pelanggan r, pembekal dan pekerja manfaat daripada penggunaan ICT.

1. Pelanggan menggunakan komputer disambungkan secara online dengan pembekal untuk membeli produk. Kaedah ini dapat menjimatkan masa dan kos kerana mereka tidak perlu pergi ke mana-mana cawangan.

2. Pembekal menggunakan komputer untuk menjejaki urus niaga mereka. Semua produk bar dikodkan dan boleh dibaca oleh pengimbas komputer untuk membantu dalam menentukan harga dan menguruskan inventori.

4. Pekerja menggunakan komputer dan telefon untuk berkomunikasi dengan pelanggan mereka untuk sebarang pertanyaan. Sistem ini membantu pekerja untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai inventori perlu dimaklumkan kepada pelanggan.


SEKTOR LAIN
  •     senibina
  •     seni
  •     kerjaya
  •     Healthcare
  •     Laman Utama

2 comments: